Předdynastické (predynastické) období

7. listopadu 2009 v 16:19 |  Historie
Přírodní podmínky, asi před šesti tisíci lety (vše podle oficiální, nejvíce uznávané datace): v Egyptě se mnoho říček vlévalo do Nilu, delta ještě neexistovala, Sahara byla savanou a celá Země byla prosáklá vodou, která postupně odtékala do moří. V Egyptě se vyskytovalo mnoho různých zvířat, která pak později migrovala dále na jih.
 

18. dynastie

7. listopadu 2009 v 15:37 |  Dynastie

Ahmose I. (asi 1550 - 1525)

Pocházel z Vesetu (řec. Théb). Asi kolem roku 1530 dokončil vyhnání Hyksósů z Egypta, ve kterém byl úspěšný již jeho bratr Kamose (17. dynastie) a tak jako 3. vládce v egyptské historii sjednotil Horní a Dolní Egypt (po Menim a Mentuhotepovi).

Egyptský kalendář

7. listopadu 2009 v 12:25 |  Vědomosti
Jde o solární (sluneční) kalendář, který s několika úpravami používáme dodnes (zvl. úprava za Gaia Iulia Caesara - "juliánský kalendář" a za papeže Řehoře XIII. - "gregoriánský kalendář").
 


Heh

3. března 2008 v 16:48 |  Bohové a bohyně
Bůh Heh byl zosobněné nekonečno. Jeho atributem byl palmový list (symbol pro rok). Byl zobrazován jako žába, nebo muž s žabí hlavou.

Odkazy s egyptskou/historickou tématikou...

19. srpna 2007 v 11:46 |  Odkazy
Český egyptologický ústav
Projekty českých egyptologů v Egyptě, pracovníci ČEÚ...

Další články