Březen 2006

O Egyptě

23. března 2006 v 17:56 Ankety
Hlasujte pro to co chcete, abych na stránky přidal (jaké téma).

Ptah

23. března 2006 v 17:44 Bohové a bohyně
Hlavní kultovní středisko: Memfis. Z části mumifikovaný člověk s přiléhavou čapkou a žezlem. Byl bohem stvořitelem a patronem řemeslníků.

Re

21. března 2006 v 12:17 Bohové a bohyně
Re byl bohem slunce. Byl to jeden z nejvýznamějších egyptských bohů a ve staré říši jistě nejvýznamější, neboť právě v dobách staré říše se jeho kult nejvíce rozšířil.
Věřilo se, že večer ho spolkne bohyně nebes - Nut, a pak prochází jejím tělem 12-ti částmi noci (12-ti nočníma hodinama), až se opět narodí a vyjde nad obzor. Takže se každé ráno znovuzrodil. Proto byla bohyně Nut zobrazována v rakvích jako simbol Reova znovuzrození, tedy symbol znovuzrození zemřelého.
Byl zobrazován jako sokol, nebo člověk s hlavou sokola.

Sachmet

21. března 2006 v 12:13 Bohové a bohyně
Bohyně Sachmet byla zobrazována jako lvice, nebo žena s hlavou lvice a slunečním kotoučem na hlavě. Její jméno doslova znamená silná. Proto byla spojována s krutostí válkou a věřilo se, že pomáhá Egyptu porazit nepřítele. Byla dcerou boha Rea (proto sluneční kotouč na hlavě), manželkou Ptaha a matkou Nefertema. Hlavní kultovní centrum: Memfis.

Sobek

21. března 2006 v 12:11 Bohové a bohyně
Sobek symbolizoval faraonskou moc. Byl zobrazován jako krokodýl nebo člověk s hlavou krokodýla.

Menkovrého

20. března 2006 v 13:34 Pyramidy
Menkovreho pyramida je nejmenší ze tří velkých pyramid v Gíze. Nechal ji vystavět král Menkovre ze 4. dynastie kolem roku 2490 př. Kr. Je vysoká "jen" 60 m. Královská pohřební komora se nachází podzemí. U pyramidy se nachází tři male pyramidy.

Rachefova (Chefrenova)

20. března 2006 v 12:53 Pyramidy
Tuto pyramidu nechal postavit král Rachef (4. dynastie - stará říše). Leží v Gíze. K pyramidě nejspíše také patří velká sfinga se svým chrámem ("chrám sfingy"). Blízko sfingy ležel i Rachefův zádušní chrám. Pyramida je 143 m vysoká. Vchod do pyramidy objevil pan Belzoni, který se také podepsal na stěnu královské pohřební komory. Pyramida byla obložena žulou jak je vydět u vrcholku pyramidy.
Rachefova pyramida je prostřední pyramidou v Gíze, leží mezi Menkovreovou a Cheopsovou pyramidou.
Rachefova pyramida (v pozadí je vidět Cheopsova pyramida)

Cheopsova (Chufuova)

20. března 2006 v 12:49 Pyramidy
Cheopsova pyramida je největší pyramidou v Gíze i na světě. Na pohled se
sice zdá že, je větší Rachefova, ale nenechte se zmýlit, Rachefova pyramida má jen výše položené podloží. Cheopsova pyramida je vysoká 146 m a s touto výškou se stala na tři tisíce let, do roku 1889 (Dokončení Eiffelovy věž) držitelkou titulu: Nejvyšší stavba světa. Na stavbu bylo použito asi 2,5 mil. metrů krychlových kamene. Podle Herodóta na ní pracovalo milion lidí (toto číslo je nejspíše přehnané) po dobu 20 let. Dnes se vědci přikloňují k názoru (!je to vážně velmi hrubý odhad!), že tuto pyramidu stavělo 30 tisíc lidí po dobu 20 let.
Řadí se mezi Sedm divů světa. Vedle pyramidy jsou tři malé pyramidy pro Cheopsovy manželky. Za pyramidou je řada mastab (hroby vysoce postavených úředníků).
Pyramidu nechal postavit jako místo svého posledního odpočinku král Cheops (Chufu) ze 4. dynastie - Stará říše.
Pyramida byla již dávno vykradena, snad už v dobách prvního přechodného období. Nicméně od vchodu do pyramidy vedou 2 chodby. První vede do podzemní komory. Druhá vede ke druhé komoře a pak velkou galerií do královské hrobky se sarkofágem. Obě chodby jsou spojeny úzkou chodbou.
V této velkolepé stavbě měl navěky spočinout král Cheops, žel se jeho tělo nikdy nenašlo. Pro tak nákladnou stavbu muselo kvést hospodařství, a to opravdu ve staré říši kvetlo. Faraon také musel mít ohromnou autoritu a moc ve své zemi.
Jak dopravovali velké bloky kamenů?
Na stěně v jedné hrobce je to znázorněno: Dělníci tahají sáně, na kterých je umístěn kámen. Dělníci také museli pod saněma zvlhčovat půdu, aby po ní saně lépe "klouzaly". Takto to nejspíše museli provádět i dělníci při stavbě Cheopsovy pyramidy. Kameny se těžily v lomu pod pyramidou, jak je z vykopávek patrno. Na stavbě nepracovali otroci, nýbrž placení dělníci a také převážně rolnici, kteří neměli při záplavách práci. Z větší části, alespoň pro ty rolníky to byla práce nedobrovolná, lidé to asi chápali jako takovou "daň", či že se budou podílet na stavbě posmrtného sídla "boha na zemi".
Ať už tak nebo jinak nemůžeme vědět jak tehdejší obyvatelé chápali stavbu pyramid, jisté je však to, že geniální koordinací jednotlivých dělníků, kameníků a architektů Egypťané vytvořily monumentální, ohromnou stavbu, místo posledního odpočinku svého panovníka - krále Obou zemí, faraona Chufewa.

Džosérova

20. března 2006 v 10:15 Pyramidy
Džosérova pyramida je nejstarší postavenou pyramidou. Byla postavena jako místo posledního odpočinku krále Džoséra (3.dynastie, stará říše) architektem Imhotepem.
Imhotep byl velice vzdělaný muž, nejen architekt, ale i lékař, matematik a astronom. Měl také vysoké královské postavení byl jedním z nejvy šších faraonových hodnostářů.
Tato pyramida je stupňovitá. V nejnižšim patře (stupni) pyramidy je královská hrobka a "labirint" chodeb s šachtami. Pyramida tam nebyla osamocená, okolo ní byl velký komplex (chrámy, nádvoří i menší hroby). Tato pyramida leží v Sakaře. Nejspíše (! hrubý odhad !) na ní pracovalo 10 000 lidí po dobu 20-ti let. Byla stavěna někdy kolem roku 2630 př. Kr.

Kněží

20. března 2006 v 8:05 Náboženství
Čistota:Kněží se myli 3X denně v posvátném jezeře a holili se obden po celém těle. Pro kněží byla snad nejduležitější čistota, pořád se myli a prali si svoje lněné roucha.
Oblékání: Kněží sem, kteří proáděli při pohřbech závěrečné oživení, měli na sobě oděvy z leopardí kůže. Tento oděv mohl na sobě mít i faraon při plnění úlohy kněze.
Sokar

15. března 2006 v 19:49 Bohové a bohyně
Byl spojován se zemía úrodou. Znázorňován jako mumifikovaný člověk. Hlavní kultovní centrum: Memfis.

Sutech

15. března 2006 v 13:06 Bohové a bohyně
Bratr Usira (Osirise). Byl spojován s pouští a neplodností. Hlavní kultovní střdisko v Nakádě.

Kartuše

13. března 2006 v 20:43 PísmoJméno královny HatšepsutJméno Thutmose III.

Jméno krále
Amenhotepa IV. - Achnatona


Tutanchamonovo
jméno

Jméno krále Senusreta I.
(Senvosreta I.)


Každý faraon měl svůj znak. Ten se psal do "oválků"- kartuší.

Písmo

13. března 2006 v 20:42 Písmo
Egypťané měli tři druhy písma: hieroglyfické (obrázkové - není čistě jen obrázkové), hieraktické (kněžské) a démotické (lidové).

Hieroglyfy:
Toto písmo patrně vzniklo při sjednocení Dolního a Horního Egypt (tj. asi 3000 př. Kr.). Hieroglyfy se staly symbolem nově spojením vzniklé společnosti. Ale první počátky tohoto písma lze nalézt, podle archeologů už asi před 5200 lety (3200 př. Kr.). Písmo mělo od začátku svůj posvátný řád. Podle legendy hieroglyfické písmo stvořil patron písařů, bůh
Thovt. Díky tomu Egypťané považovali písmo za posvátné a za "slova bohů" a nejspíše se díky tomu zachovalo v nezměněné podobě až do dob Ptolemaiovců!
Za tři tisíce let se písmo vůbec nezměnilo, jen se měnil počet znaků. Například za střední říše jich bylo zhruba sedm set, k přelomu letopočtu jich už bylo několik tisíc. Poslední nápis v hieroglyfech byl napsán v roce 394 po Kr.


Stručná osnova, přehled egyptských písem

 • Hieroglyfické (obrázkové)
  • Vyvinulo se před rokem 3000 př. Kr., (tedy zhruba ve stejné době jako v Sumeru)
  • Užíváno bylo na chrámech, stélách, na stěny hrobek - "oficiální písmo", většinou tesané do kamene (popř. malované na kámen)
  • Rozdělení znaků (ty vypadaly stejně, ale měly různé významy, podle následujících funkcí):
   • Ideogramy - obrázek znamená to, co je zpodobněno na obrázku či vyjadřuje něco blízkého onomu zobrazení nebo něco souvisejícího (například zobrazení "noha" znamená: noha, chodidlo nebo i chodit, běžet...)
   • Fonogramy - obrázek má fonetickou hodnotu např. "O"- znak pro slunce se čte Ra, tedy vyjadřuje hlásku "er" nebo rovnou "ra", "re".
   • Determinativy - rozlišovací znak za slovem psaným fonogramy (jelikož se nepsaly samohlásky či měly jen nejistou zvukovou hodnotu, dal se význam slova zaměnit, například (když to převedu do češtiny a latinky): "JZK" - může znamenat "ježek" nebo "jazyk". Co teď? Za znaky "JZK" nakreslím buď ježka, nebo jazyk, podle toho, který význam jsem napsáním souhlásek "JZK" měl na mysli)
 • Hieratické (kněžské)
  • Zjednodušené hieroglyfické písmo
  • Užívalo se např. při výuce, při psaní vzdělávacích a poučných textů, na účtech, zvl. tedy při běžnějších záležitostech
  • Většinou psané na papyrus
 • Démotické (lidové)
  • Zjednodušené hieroglyfické a hieratické písmo
  • Vznik: asi 8. století př. Kr.
  • Užívalo se zvláště ke korespondenci mezi lidmi
  • Většinou psané na papyrus
Egyptské písmo se nepoužívalo k mezinárodní korespondenci a egyptština nebyla mezinárodním jazykem, na mezinárodní styky se užívalo klínové písmo.
Číst umělo asi jen několik setin společnosti - asi kolem tisíce lidí - byli to především kněží, úředníci.

Egyptské písmo rozluštil roku 1822 Francouz J. F. Champolliondíky nálezu Rosettské desky(text ve 3 písmech - hieroglyfické, démotické a řecké).

Hieroglyfické písmo se stalo základem pro sinajské písmo, to pro fénické písmo, to pro písmo řecké a to pro latinku a azbuku.

Téma hieroglyfy je dost složité téma, obdivuji lidi, kteří je alespoň trochu ovládají. Existuje stránky, které se hieroglyfy přímo zabývají a jejich autoři jsou zapálení milovníci Egypta a jeho písma. Proto Vám tady dávám nějaké odkazy na výuku tohoto fascinujícího písma, neboť, vím, že moje pokusy nějak toto písmo popisovat jsou téměř jistě marné a stejně bych při tom čerpal z těchto stránek...
Více o egyptském písmu a jeho výuka > ZDE
nebo tento obdivuhodný blog s téže tématikou > ZDE