Červen 2006

Bitva u Kadeše

14. června 2006 v 18:24 Války a bitvy
Chetitský král Muvatalliš viděl, že se pro něj začíná mladý faraon Ramesses II. stávat příliš nebezpečným. Proto uzavřel se všemi knížeectvími Malé Asie "protiegyptskou koalici". Ramesses věděl, že někdy mezi Egypťany a Chetity k válce musí dojít a kdyby prohrál, Egypt by nejspíš Chetité ovládli. Roku 1274 př.Kr. táhl Ramesse II. ke Kadeši. Jeho vojsko bylo rozděleno do 4 oddílů (sborů): Amonův, Reův, Ptahův a Séthův, podle egyptských bohů. Prý na cestě potkali 2 beduíny, kt. jim pověděli, že před nimi Chetité utekli dál do Sýrie. Později zajali několik Chetitů, kt. jim vypověděli, že se Muvatallišovo vojsko z Kadeše ani nehlo. To byla pro Ramesse špatná zpráva. egyptská vojska byla totiž roztříštěná, měl jen Amonův sbor. Podle oslavné básně na Ramesse II. se Chetité se prý na ně vyřítili a Egypťané utekli, zůstal jen Ramesses. Ten pak se svou božskou mocí postupně části chetitského vojska rozprášil a nakonec se Egypťané vyhráli. Jenže my dnes víme, ať už to bylo jakoli, bitva dopadla spíše nerozhodně. Ramesse II. pak po poradě se svými rádci usoudil, že nemá cenu s být s Chetity v nepřátelském stavu. Proto s chetitským králem Muvatallišem ustanvil mírovou smlouvu, text této smlouvy se nám dochoval až do dnes (první zapsaná mírová smlouva na světě).