Prosinec 2006

Thutmose III.

5. prosince 2006 v 8:15 Králové a královny
Thutmose III. (vládl 1479 - 1425 př. Kr.) byl synem faraona Thutmose II. Jeho vládu řadíme do období 18. dynastie. Když v roce 1479 př. Kr. Thutmose II. zemřel, měl na trůn nastoupit mladý ThutmoseIII., ale protože byl ještě dítě, vládla za něj (regentovala) jeho macecha, manželka zesnulého Thutmose II.- Hatšepsut. Když Thutmose III. dospěl, tak si prý regentka Hatšepsut "zařídila (s pomocí kněží)" aby mohla vládnout až do konce svého života. Tak vládli Egyptu dva tak rozdílní lidé. Královna Hatšepsut nevedla války - ani nechtěla, místo toho podnikala obchodní výpravy do cizých zemí např. na Krétu, ale i do záhadné země Punt (neví se kde se země Punt nacházela, jsou jen teorie). Dále se věnovala vnitrostátním problémům, stavbám chrámů a dalším... Po královnině smrti (1458 př. Kr.) se Thutmose III. stal jediným vládcem Egypta. Thutmose III. po královnině smrti nechal zničit její sochy i kartuše s jejím jménem- posmrtný trest.
Thutmose III. byl jistě jedním z největších vojevůdců historie starověkého Egypta, dohromady vyslal přes 17 válečných výprav. Jeho říše dosáhla největšího území v celé historii starověkého Egypta, ani Ramesse II. nedosáhnul většího území. Jeho vláda sahala na jihu až do Núbie ( k 6. přelivu), na západě k severním pobřežím Libye. A dokonce se na severu (k pramenům) a východě dostal až k Eufratu.

Za Thutmosovy vlády získal Egypt velký respekt a stal se nejmocnější říší své doby. Pro upevnění moci používal dary, ale i výhružky.
A právě on je podle jedné teorie oním "biblickým faraonem", který nechtěl propustit Hebrejce z Egypta (Bible: kniha Exodus). (V jiných teoriích např. Ramesse II., či Merenptah)