Leden 2007

Stará říše

30. ledna 2007 v 21:35 Historie
Stará říše; asi 2650-2150 př.Kr. tedy 3.-6.dynastie. V tomto období králové již nestaví jako své hrobky mastaby, nýbrž pyramidy. Egypt se soustřeďuje na sluneční božstvo- Re. První pyramidu si nechal postavit faraon Džoser.
Za 4. dynastie se stavěly pyramidy v Gíze (Cheopsova, Rachefova, Menkaureho). Konaly se také výboje do Núbie a začínaly se s Núbií prohlubovat obchodní vztahy (Núbie byla bohatá na zlato, slonovinu, otroky atd...) A na jihu ovládali území po druhý nilský přeliv.
V 5. dynastii už nestavěli tak velkolepé pyramidy jako za 4. dynastie, ale více se zas soustředili na stavbu chrámů. Pátá dynastie už neměla tak silnou vládu. Za 6. dyn. se Egypt stával méně centralizovaným, zhoršovaly se záplavy a Egypt vstoupil do svého neslavného prvního přechodného období.
Jinak 6. dynastie má také svého "zajímavého" vládce, a to Pepiho II. (2254- 2160), který vládl přes neuvěřitelných 90 let, jak i tvrdí Manehto a Turínský papyrus, z čehož vyplívá, že vlastní nejdéle doložené panování v celých dějinách světa!!!
Před:
Po:
Archaická dobaPrvní přechodné období

První přechodné období

30. ledna 2007 v 21:31 Historie
Do tohoto období se většinou řadí 7.-10. dynastie. Egypt byl v této době decentralizovaný, a v tomto období zaznamenal velký úpadek oproti bohaté staré říši. Jedním z důvodů proč nastal úpadek Egypta byly zhoršujíci se záplavy, které nakonec vyvrcholily hladomorem. Tento hladomor byl snad způsoben neudržováním zavlažovacích kanálů a špatné organizaci zemědělství, kterou měl král zajistit.

Ze záznamů je patrno, že se rabovalo a byly vykrádány královské hrobky. Šlechtic Ipev nám zachytil, co se dělo: Nastal převrat - obrovské povstání chudiny. Zloději se stali boháči, a bohatí se stali chudáky. "Bohatí naříkají, chudí se radují." Byli vyvražděni úředníci. Knihy zákonu byly vyházeny a lidé po nich šlapali a trhali je. Panovník byl svržen a ti co již zemřeli nebyli těchto hrůz uchráněni - ze své rakve byli vyhozeni - "To, co bylo v pyramidě skryto, leží dnes pod širým nebem." Začali vládnout lidé, kteří nevěděli jak vládnout. Bída narůstala... lidé začínají jíst trávu politou vodou, ani zrní nenalézají...

Z tohoto neslavného období vyvedl Egypt, asi po 150 letech král Mentuhotep II. Ten Egypt upevnil a znovusjednotil, a založil tak slavné období střední říše...
Před:
Po:
Stará říšeStřední říše

Střední říše

30. ledna 2007 v 19:56 Historie
Do tohoto období se řadí faraoni z 11. a 12. dynastie (asi 2135-1785 př. Kr.), počínaje Mentuhotepem I., který Egypt znovusjednotil a získal si autoritu nad celou zemí. Později byl nazýván: druhý sjednotitel Egypta, (po Menim).
Na trůn nastoupil Amenemhet I., patrně byl původně vezír a pak se z nejasných důvodů stal faraonem a on také zavedl titul spoluvládce, asi aby upevnil moc své rodiny na trůně, aby nikdo nemohl odepřít nárok jeho potomků na egyptský trůn.
Za dvanácté dynastie Egypt kvetl. Byly zůrodněny oblasti kolem fajúmské oazy. Také se stavěly různé zavlažovací kanály. Za Senusreta III. (Senvosreta) byly posíleny severovýchodní hranice, konaly se výboje do Núbie. Budoval se systém pevností. Za vlády tohoto panovníka proběhlo sčítaní lidu i reforma daní.
Střední říše končí panováním královny Sobeknofru, která vládla kolem roku 1785 př. Kr.
Ve střední říši se nestavěly tak vekolepé pyramidy jako ve staré říši a proto tyto pyramidy z tohoto období nejsou tak známé jako např. pyramidy v Gíze.
Před:
Po:
První přechodné obdobíDruhé přechodné období

Druhé přechodné období

30. ledna 2007 v 19:56 Historie
Egyptologové toto období kladou do doby mezi roky 1640 př. Kr. a 1530 př. Kr.
Za slabé 13. dynastie se v Dolním Egyptě usazovaly různé asijské (zvl. semitské) kmeny (Hyksósové = "králové z cizích zemí"). V nilské deltě si Hyksósové založili své hlavní město Avaris a následně ovládli celý Dolní Egypt. Horní Egypt byl bezmocný, byl v kleštích mezi Hyksósy a Núbií. Hyksósské období je sice považováno za dobu úpadku Egypta, ale nesmíme zapomínat, že právě Hyksósové byli ti, kteří do Egypta přinesli znalosti o bronzu, dýky, šavlové meče, luky a napadlo je za koně zapřahat vozy. Tyto jejich vymoženosti pak okopírovali hornoegyptští králové 17. dynastie. Hyksósskou vládu se téměř podařilo rozdrtit králi Kamosovi, ale až jeho bratr král Ahmose (18. dynastie) Hyksósy z Egypta opravdu vyhnal.

Před:
Po:
Střední říšeNová říše

Nová říše

30. ledna 2007 v 19:55 Historie
Nová říše byla vrcholné období starého Egypta. Toto období řadíme do let 1530-1070 př. Kr. tedy 18.-20. dynastie. Nejvýznamějším bohem Egypta byl Amon. A hlavní město státu byly Théby (Veset) v horním Egyptě. Faraoni si už nenechávali stavět pyramidy, nýbrž skalní hrobky a počínaje Amenhotepem I. v Údolí králů.
18. dynastie (1550-1306)
Tuto dynastii založil král Ahmose I. a tak i Novou říši, tím že vyhnal Hyksósy z Egypta. Dalším zajímavým panovníkem byl Thutmose I., ten byl prý velikým válečníkem. Ale Thutmose I. předčil jeho nevlastní vnuk Thutmose III., který byl ještě lepším válečníkem a se svým válečným uměním dobyl tak rozsáhlá území, že za jeho časů egyptský vladce (Thutmose III.) vládnul největšímu území v celé historii Egypta.
Thutmose IV. zase nechal opravit Velkou sfingu v Gíze.
Amenhotepu IV. (Achnatonovi) vděčil Egypt za náboženskou reformu, uctívání slunečního kultu. Z té Egypt vyvedl Achnatonův syn Tutanchamón. Po Tutanchamonově smrti se ujali koruny Obou zemí Aje a generál Haremheb.
19. dynaste (1306-1196)
Po Haremhebově smrti se vlády ujal vezír Ramesse (I.) a tak založil novou dynastii. Nejvýznamějším králem této dynaste byl Ramesse II. Tento muž byl dobrý válečník známá je jeho bitva u Kadeše. Nechal vystavět spoustu chrámů, ... a mnoho dalších staveb.
20. dynastie (1196-1070)
Tato dynastie nebyla tak významná, jako ty dvě předchozí. Její panovníci až na zakladatele této dynastie měli vždy jméno Ramesse.
Před:
Po:
Druhé přechodné obdobíTřetí přechodné období

Třetí přechodné období

30. ledna 2007 v 19:54 Historie
Omlouvám se Vám, tento článek ještě není dokončen. Děkuji za pochopení.
Před:
Po:
Nová říšePozdní doba

Pozdní doba

30. ledna 2007 v 19:52 Historie

Omlouvám se Vám, tento článek ještě není dokončen. Děkuji za pochopení.
Před:
Po:
Třetí přechodné obdobíMakedonská doba

Makedonská a Ptolemaiovská doba

30. ledna 2007 v 19:50 Historie

Omlouvám se Vám, tento článek ještě není dokončen. Děkuji za pochopení.