Únor 2007

Cheper

19. února 2007 v 19:32 Bohové a bohyně
Byl znázorňován jako skarab nebo jako člověk s hlavou skaraba (hovnivála). Byl bůh stvořitel a bůh slunce. Byl právě hovnivál, protože v Egyptě pozorovali hovnivály: jak se z kuličky trusu vylíhají a vylézají malí hovniválci (hovnivál předtím vajíčka obaluje hnojem - kulička), to jim připomínalo vznik života, skarabové (hovniválci) byli tedy považováni za schopné stvořit nový život.
Od časů střední říše se stali velice oblíbenými a začali se nosit na prstenech náhrdelnících a byli přikládáni zemřelému na srdce.


Chnum

19. února 2007 v 19:10 Bohové a bohyně
Byl znázorňován jako beran, či člověk s hlavou berana. Byl bohem hrnčířství. Hlavní kultovní středisko měl v Elefantině.

Chonsu

1. února 2007 v 18:35 Bohové a bohyně

Chonsu byl bůh měsíce, v pozdní době byl i bohem lékařství. Jeho hlavní kultovní středisko bylo v Thébách (Vesetu). Jeho jméno znamená "cestovatel", nejspíše odvozené od cestování měsíce po obloze.

Meni

1. února 2007 v 9:20 Králové a královny
Meniho vláda spadá do archaické doby, do období kolem r. 3000 př. Kr. Údajně byl sjednotitelem horního a dolního Egypta, a založil tak první dynastii a také založil nové hlavní město Menofer (Memfis).
Jeho existence je však velmi nejasná - z archaické doby se totiž nenašel žádný dukaz o tom, že by Meni existoval. Je pouze jasné, že nějaký muž někdy kolem r. 3000 pr. Kr. Egypt skutečně sjednotil.
Informace o Menim mame až z mnohem pozdejši doby. Někteří Egyptologové se domnívají, že Meni je totožný s Narmerem či s Ahou. To by mohlo suhlasit, protože faraon neměl pouze jedno jméno, ale měl více jmen.
Známá je Narmerova paleta (stéla) na které je nejstarší vyobrazení faraona s korunami obou zemí. Jak je už z názvu patrno je na ní vyobrazen muž jménem Narmer. Je ovšem velmi pravděpodobné, že Meni a Narmer byla jedena osoba.
Muž, který sjednotil Egypt zemřel dosti neslavně, prý ho rozsápal hroch.

Archaická doba

1. února 2007 v 8:27 Historie
Do tohoto období patří první dvě dynastie (1. a 2.).
Toto období pokračuje po "mystickém" období, kdy jsou za vládce země označováni bozi, polobozi a bájní králové, jako například Král Štír (Škorpión, Serek)... a jako první "skutečný" král na seznamu po těchto bájných králích je muž jménem Meni.
Meni je označován za sjednotitele Horního a Dolního Egypta. Vědci se přou mezi sebou, kdo vlastně byl Meni, jestli bájná postava, nebo jestli muž s tímto jménem skutečně Egypt sjednotil. Někteří egyptologové se domnívají, že Meni je totožný s Narmerem či s Ahou, nebo s oběma dohromady.
V tomto období se vyvinulo z jednotlivých znaků hieroglyficke písmo. Rovněž se v tomto období stanovil řád a zásady pro egyptské umění. Bylo založeno hlavní město Egypta (podle pověstí právě Menim) Memfis, též Menofer, které mělo spojovat Horní a Dolní Egypt (Dnes toto město už nenaleznete. Ikdyž ještě ve 13. století bylo možno spatřit jeho trosky, bylo zasypáno pískem. Leželo zhruba v oblasti 20 km od dnešní Káhiry.).
Nástupem 3. dynastie začíná další, velice slavné období starého Egypta - Stará říše, která se od doby archaické liší hlavně v tom, že faraoni si už nestavějí mastaby, nýbrž jako své hrobky zřizují pyramidy.

Před:
Po:
Předdynastická dobaStará říše