Listopad 2009

Předdynastické (predynastické) období

7. listopadu 2009 v 16:19 Historie
Přírodní podmínky, asi před šesti tisíci lety (vše podle oficiální, nejvíce uznávané datace): v Egyptě se mnoho říček vlévalo do Nilu, delta ještě neexistovala, Sahara byla savanou a celá Země byla prosáklá vodou, která postupně odtékala do moří. V Egyptě se vyskytovalo mnoho různých zvířat, která pak později migrovala dále na jih.

18. dynastie

7. listopadu 2009 v 15:37 Dynastie

Ahmose I. (asi 1550 - 1525)

Pocházel z Vesetu (řec. Théb). Asi kolem roku 1530 dokončil vyhnání Hyksósů z Egypta, ve kterém byl úspěšný již jeho bratr Kamose (17. dynastie) a tak jako 3. vládce v egyptské historii sjednotil Horní a Dolní Egypt (po Menim a Mentuhotepovi).

Egyptský kalendář

7. listopadu 2009 v 12:25 Vědomosti
Jde o solární (sluneční) kalendář, který s několika úpravami používáme dodnes (zvl. úprava za Gaia Iulia Caesara - "juliánský kalendář" a za papeže Řehoře XIII. - "gregoriánský kalendář").